Jezus is de weg

Ga met ons mee

Volgende stream: {{stream.snippet.title}}


Wij zijn op zondagochtend live op YouTube te vinden: Perspectief Amersfoort

Samen

Iedere zondagmorgen komen wij samen. Je bent van harte welkom! We hebben het verlangen om samen met jou God te zoeken, zijn Weg te ontdekken, Hem te eren middels muziek en gebed, en ons te verwonderen door te ontdekken wat zijn Woord zegt. Daarvoor en daarna is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/thee, water. Je bent vrij om te komen, mee te doen of de diensten eens rustig te bekijken en aan te horen. Kom met een open hart en geniet van wat Jezus in jouw leven kan doen.

Onze Missie is om met een hart van aanbidding overal waar we gaan, de liefde van Jezus uit te delen.
Lees meer over Visie, Missie en onze Focus.

Ook op Instagram

Kijk live mee!

Ook wij komen helaas voorlopig op zondagochtend niet fysiek samen in De Dissel, ivm het Coronavirus.
Gelukkig kunnen we ook op afstand samen zijn! Wij vinden het fantastisch als jij er ook bij bent en we samen God mogen zoeken deze zondagmorgen!

Kijk en doe mee vanaf 9.45u, je bent van harte welkom! Op de volgende manieren kun je ons vinden: - Op www.perspectief-veg.nl komt bovenaan een link naar de stream. - Of zoek ons kanaal op youtube en abonneer je!
Zoekterm “Perspectief Amersfoort”: https://www.youtube.com/channel/UCTjnnrXnD5c0NNiGcC3_Pgw
Daar staan al wat filmpjes en zondag ook de livestream.
Ook buiten de dienst willen we er voor elkaar zijn.
Mocht je in deze bijzondere tijd behoefte hebben aan een luisterend oor? Of heb je hulp nodig? Laat het ons weten via een persoonlijk berichtje! Samen staan we sterk met God's hulp!

GEZINSDIENST! 👨‍👩‍👧‍👦
Vandaag op Michazondag dachten we samen na over duurzaamheid. @johnhill555 legde ons uit wat God zegt over duurzaamheid in de bijbel. De kids gingen meteen aan de slag en toonden het goede voorbeeld voor de grote mensen: bijv. buiten afval rapen en koken met restjes! We kregen praktische tips om ook thuis aan de slag te gaan! Doe jij ook je best om goed voor God's schepping te zorgen? We zijn super benieuwd naar jullie tips!

💒
-
Overal uitdelen
Samen optrekken
God aanbidden
-
Zondag genoten we in de stralende zon van een fantastische gemeentedag; samen zijn, lekker eten, creativiteit en God's aanwezigheid! Mooi om samen stil te staan bij onze 3 (bovenstaande) focuspunten en die meteen in praktijk te brengen!

DOOP!
Vanochtend mochten we weer genieten van een prachtige feestelijke doopdienst! Twee gemeenteleden kozen voor Jezus! @ferdinandvdv sprak over de bijzondere bijbelse betekenis van water (doop), wijn (kruisiging) en olie (Heilige Geest).

De Bijbel

De bijbel, Gods woord is onze leiddraad. De lessen die daarin staan worden onderzocht en in de context van vandaag gezet. Samen wordt gezocht naar de betekenis voor ons leven. Je zult ontdekken dat Gods woord en Jezus leven ook vandaag de dag nog 100% betrouwbaar zijn en je leven weer perspectief geven. Gods liefde, de genade van Jezus zijn zoon en de leiding van zijn Heilige Geest kunnen ook jouw leven weer invulling en richting geven.

Waar staan we voor?

God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf, is de uitdaging die Jezus ons meegaf. Wat wij van God ontvangen willen we net als ons voorbeeld Jezus doorgeven aan anderen, hen erin meenemen, hen als een kind van God een vrij en gelukkig leven laten leiden. Samen willen we in eenheid en verbondenheid toegroeien naar Jezus het hoofd van de gemeente onder leiding van zijn Heilige Geest. Ons eigen leven mag een voortdurende zoektocht zijn om God lief te hebben en vanuit Jezus genade een oprecht en goed leven te leiden. Bij God moet niets.

Visie, Missie en Focus

Visie Perspectief

Vanuit dit huis van God stroomt de liefde van Jezus, die vrijheid brengt.
Het is de droom dat Gods en Jezus’ liefde zo overvloedig in ons aanwezig zijn dat we ervan overstromen en met anderen willen delen (Openbaringen 22). De gemeente Perspectief is toegewijd aan God de Vader en aan Jezus zijn Zoon. Dat geweldige nieuws willen we echt niet voor ons houden, maar graag aan anderen vertellen: Hier ontmoet je God. In Jezus' naam en vervuld met de Heilige Geest mogen wij anderen en elkaar liefhebben en bevrijden, helpen herstellen en echt geestelijk vrij te leven (Lucas 4 en Jesaja 58 en 61). We doen dit niet in eigen kracht, maar putten uit de liefde van God en Jezus genade.


Missie Perspectief

Met een hart van aanbidding delen we overal waar we gaan, Jezus’ liefde uit.
Dagelijks willen wij leven met een hart vol aanbidding voor onze God en zijn Zoon Jezus. Door gebed en liederen, maar vooral ook door onze levenshouding en door mensen lief te hebben. Jezus willen we volgen in geloof en actie. Dat is onze opdracht. Dat is waar we voor staan. We vragen daarom Jezus elke dag om mensen op ons pad te brengen, waaraan wij van harte en overvloedig kunnen uitdelen van wat wij zelf van Jezus hebben ontvangen. De Heilige Geest leidt ons daarbij. Sta op en schitter zegt Jesaja 60. Alle van Hem ontvangen geestelijke gaven en talenten mogen we inzetten om Jezus’ grote liefde uit te delen.


Focus Perspectief

Wat betekenen de visie en missie concreet in ons leven:
  • Elke dag God en Jezus aanbidden.
  • Mensen (dichtbij en veraf) bij Jezus brengen, doen wat Hij doet
  • Een warm, open en veilig huis waar de Heilige Geest werkt
  • Toerusten tot persoonlijke en geestelijke groei om te dienen.

Alle gemeenteleden vormen samen Perspectief. Zij voelen zich daar thuis als kinderen van God en dienen elkaar en anderen in bedieningen, van waaruit zij hun gaven en talenten ontwikkelen en inzetten. Deze bedieningen hebben de visie en missie vertaald in vier focus punten die concreet centraal staan in het dagelijks handelen. Meestal is een van de focus punten het doel van de bediening. Tezamen met de andere focuspunten vormen zij het fundament van het dienen.

Waar zijn wij te vinden?

Dorpshuis de Dissel, Disselplein 6 te Hooglanderveen.

Tijden

Iedere zondagmorgen van 10 tot 11.30 uur Inloop van af 9:30 uur. Er is koffie voor en na de dienst.
Tot eind maart 2020 geen diensten.
Graag tot snel.