Jezus is de weg

Ga met ons mee

Samen

Iedere zondagmorgen komen wij samen. Je bent van harte welkom! We hebben het verlangen om samen met jou God te zoeken, zijn Weg te ontdekken, Hem te eren middels muziek en gebed, en ons te verwonderen door te ontdekken wat zijn Woord zegt. Daarvoor en daarna is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/thee, water. Je bent vrij om te komen, mee te doen of de diensten eens rustig te bekijken en aan te horen. Kom met een open hart en geniet van wat Jezus in jouw leven kan doen.

Onze Missie is om met een hart van aanbidding overal waar we gaan, de liefde van Jezus uit te delen.
Lees meer over Visie, Missie en onze Focus.

De Bijbel

De bijbel, Gods woord is onze leiddraad. De lessen die daarin staan worden onderzocht en in de context van vandaag gezet. Samen wordt gezocht naar de betekenis voor ons leven. Je zult ontdekken dat Gods woord en Jezus leven ook vandaag de dag nog 100% betrouwbaar zijn en je leven weer perspectief geven. Gods liefde, de genade van Jezus zijn zoon en de leiding van zijn Heilige Geest kunnen ook jouw leven weer invulling en richting geven.

Waar staan we voor?

God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf, is de uitdaging die Jezus ons meegaf. Wat wij van God ontvangen willen we net als ons voorbeeld Jezus doorgeven aan anderen, hen erin meenemen, hen als een kind van God een vrij en gelukkig leven laten leiden. Samen willen we in eenheid en verbondenheid toegroeien naar Jezus het hoofd van de gemeente onder leiding van zijn Heilige Geest. Ons eigen leven mag een voortdurende zoektocht zijn om God lief te hebben en vanuit Jezus genade een oprecht en goed leven te leiden. Bij God moet niets.

Waar zijn wij te vinden?

Dorpshuis de Dissel, Disselplein 6 te Hooglanderveen.

Tijden

Iedere zondagmorgen van 10 tot 11.30 uur Inloop van af 9:30 uur. Er is koffie voor en na de dienst.
Graag tot snel.